MENU
Meer christenen bidden voor en op het werk

Meer christenen bidden voor en op het werk

15 jan

Christenen zijn het antwoord. In hun dagelijkse handel en wandel laten ze zien wat het betekent om volgeling van Jezus Christus te zijn. Oók op het werk, want christen ben je 24/7. Als het goed is, want christenen zijn nog lang niet volmaakt hoewel ze in een volmaakte God geloven.

Steeds meer christenen komen er ook in hun werksituatie openlijk voor uit dat ze geloven. In hun daden, en soms met woorden. Ze laten zien dat hun waarden en normen daar vaker dan je zou denken prima toepasbaar zijn, en nog relevant ook. Onze samenleving staat in toenemende mate open voor authentieke en integere mensen, heeft behoefte aan goede en aanstekelijke voorbeelden. Geen enkel probleem dus om voor je geloof uit te komen als je woorden en daden met elkaar in overeenstemming zijn.

Christenen vermelden ook steeds vaker op het professionele netwerk LinkedIn maar ook op Facebook dat ze geloven en nemen in toenemende mate deel aan een christennetwerk of gebedsgroepje. Het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen voor christenprofessionals is in 2013 opnieuw gestegen met 24 stuks tot ruim 120 in zo’n 40 verschillende beroepsgroepen. Het aantal geregistreerde bedrijven en organisaties met een of meer bedrijfsbidstonden steeg met 9 stuks naar per saldo 195 op ruim 300 verschillende locaties. Ook 'Alpha op de werkplek' en 'Business Alpha' verheugen zich in een stijgende belangstelling.

Ook in kerken komt er langzaamaan aandacht voor haar leden die in de maatschappij functioneren. Op 9 november ’14 (9-11-‘14) is er DV voor de vijfde keer een speciale Themazondag ‘christen-zijn op je werk’. In veel kerken wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt, en veel kerkgangers zullen opnieuw enthousiast reageren. Want dit is in de kerk een braakliggend terrein hoewel 60 tot 80% van de kerkgangers dagelijks met dit thema te maken heeft. In meer dan 700 KERKEN in Nederland en België hangen inmiddels ook kleurenposters die christenen aanmoedigen om samen met een christencollega te gaan bidden. Ze zijn te downloaden via de website www.bedrijfsgebed.nl.

Op de website www.christenzijnopjewerk.nl staat veel bruikbare, praktische info. Dit initiatief wordt gesteund door een groeiend aantal organisaties: momenteel Alpha-cursus Nederland, Bedrijfsgebed, Besturenraad, CBMC, cgmv, CNV, Evangelische Alliantie, ForumC, Geloof in je werk, Geloven op Maandag, GIDSnetwerk, IMPACT Netwerk, Kerygma, Lafjoetoe, Moderne Koningen,
New Wine, RMU, SKIN en Willow Creek.

Daarnaast is er met de ervaring van de afgelopen jaren de mogelijkheid van maatwerk. Of om op bijvoorbeeld kerkelijke avonden of ontmoetingsdagen van christennetwerkgroepen specifieke workshops te geven, of de inhoud van een themadag 'Christen-zijn op je werk' te verzorgen. Er is inmiddels ervaring met 4 verschillende workshops:

- Christen-zijn op je werk - langs welke meetlat leg ik mijzelf? – over wie wij zijn in Gods licht.
- Druk, druk, druk - wat zegt de Bijbel eigenlijk over onze stressige levenswijze?
- Vredestichter op het werk - hoe kun je in conflictueuze situaties leven vanuit de vrede van God?
- Christen-zijn op je werk - hoe dan? vooral praktische handreikingen, uitgaande van ieders persoonlijke omstandigheden

Meer info en opgave via de website www.christenzijnopjewerk.nl en contactpersoon Maarten Pijnacker Hordijk. De auteur is sinds 1986 betrokken bij pauzebidstonden bij NS in Utrecht, en coördinator bedrijfsbidstonden in Nederland. Hij werkt bij ProRail in Utrecht.

Datum: 15 januari 2014
Auteur: Maarten Pijnacker Hordijk
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://www.bedrijfsgebed.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: