MENU
Evangelie en Moslims: werk groeit maar inkomsten dalen

Evangelie en Moslims: werk groeit maar inkomsten dalen

30 mei

Evangelie & Moslims constateert dankbaar dat ze steeds meer gemeenteleden en kerkelijke gemeenten kan helpen om daadwerkelijk bruggen te slaan naar de moslimgemeenschap. In het verslagjaar waren medewerkers herhaaldelijk getuige hoe mensen met een moslimachtergrond mede dankzij dit getuigenis tot geloof in Jezus kwamen als hun Redder en Heer.

Niet alleen asielzoekers met Afghaanse, Iraanse, Irakese, Somalische en Syrische achtergrond, maar ook eerste en tweede generatie Nederlanders van Marokkaanse en Turkse achtergrond. Deze nieuwe gelovigen mochten we opbouwen in hun geloof. We zagen ook hoe de gelovigen van Noord-Afrikaanse en Turkse achtergrond met toenemende vrijmoedigheid van hun geloof in Christus getuigden naar hun eigen familie en vrienden uit de moslimgemeenschap.

Helaas waren de inkomsten uit eigen fondsenwerving dit jaar beduidend lager dan begroot en moesten we het boekjaar met een tekort afsluiten. Hiermee komt de toekomst van het werk onder druk te staan. Daarom doen we met het uitbrengen van dit jaarverslag een dringend beroep op al die kerkelijke gemeenten en gemeenteleden die we in de afgelopen jaren mochten dienen, om ons niet te vergeten. Of we nu veel of weinig moslims in onze eigen omgeving ontmoeten, samen zijn we als gemeente van God in dit land geroepen ook onze moslimmedelanders uit te nodigen in de lichtkring van het evangelie. Over hoe meer schouders de last verdeeld wordt, hoe lichter die te dragen is en hoe meer we ons ook samen kunnen verheugen over Gods zegen die we verwachten.

Datum: 30 mei 2014
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://www.evangelie-moslims.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: