MENU
Gemeenschappelijke verklaring na overleg kabinet met Joodse organisaties

Gemeenschappelijke verklaring na overleg kabinet met Joodse organisaties

06 aug

In verband met de oplopende spanningen en het groeiende antisemitisme in Nederland, heeft de rijksoverheid vandaag een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven na overleg van het kabinet met diverse Joodse organisaties. Hieronder de tekst van de verklaring.

'Maandagavond 4 augustus hebben wij, minister-president Rutte, minister Asscher, minister Opstelten en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap (CJO (Centraal Joods Overleg), bestaande uit Nederlands-IsraŽlitisch Kerkgenootschap ( NIK), Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ), Portugees-IsraŽlitisch Kerkgenootshap (PIK), Joods Maatschappelijk Werk (JMW), Stichting bij Leven & Welzijn (BI&W), Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ) en het Centrum voor Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI)), op het Catshuis met elkaar gesproken over zorgen die wij delen over antisemitische incidenten die recent hebben plaatsgevonden in Nederland. Wij verwerpen antisemitisme en elke vorm van discriminatie. In Nederland is daarvoor geen plaats.

Het is heel goed invoelbaar dat mensen in Nederland uiting geven aan zorgen, verdriet en woede over wat elders in de wereld gebeurt. We zijn er echter met elkaar voor verantwoordelijk dat conflicten die zich elders in de wereld afspelen niet leiden tot oplopende spanningen en conflicten tussen bevolkingsgroepen in onze Nederlandse samenleving. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van demonstratie zijn een groot goed. Maar laat helder zijn dat dit nooit mag leiden tot haat zaaien, discriminatie en geweld.

De Nederlandse overheid neemt alle beschikbare maatregelen om antisemitisme en discriminatie tegen te gaan, en minderheidsgroepen de benodigde bescherming te bieden. Voorafgaand aan recente demonstraties is nog eens duidelijk gemaakt dat antisemitische uitingen niet worden getolereerd. Een ieder die een bevolkingsgroep categoraal bedreigt of wegzet, moet rekening houden met verantwoording voor het Openbaar Ministerie of de rechter. Verder is recent extra capaciteit ingezet op de beveiliging van Joodse instellingen. Die bescherming zal blijven worden geboden zolang dat nodig is.

In navolging van verschillende initiatieven in gemeenten en met verschillende gemeenschappen zullen we het initiatief nemen met alle betrokken partijen - waaronder het zogenaamde ĎCAIRO overlegí - om de oplopende spanningen tussen groepen te bespreken en waar nodig te interveniŽren. We juichen het initiatief toe van de Raad van MoskeeŽn en de Unie van Marokkaanse MoskeeŽn Nederland om in moskeeŽn op te roepen tot tolerantie en zetten het gesprek graag voort. De Joodse gemeenschap vormt een onlosmakelijk onderdeel van Nederland, net als andere minderheidsgroeperingen. Wij zijn het erover eens dat de gesprekken tussen de vertegenwoordigers uit al deze gemeenschappen van grote waarde zijn.'

Datum: 6 augustus 2014
Auteur: Rijksoverheid
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://www.rijksoverheid.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: