MENU
Jentsje Popma schenkt erfenis aan Nijkleaster

Jentsje Popma schenkt erfenis aan Nijkleaster

06 maa

LEEUWARDEN - Schilder en beeldhouwer Jentsje Popma heeft zijn atelier in Leeuwarden met alle schilderijen en kunstwerken geschonken aan Stichting Nijkleaster. Popma (30 september 1921): 'In de hedendaagse wereld is een project als Nijkleaster in Jorwert heel belangrijk en nodig. Ik wil Nijkleaster daarom steunen met mijn erfenis en ik hoop dat zij het op een goede manier om kunnen zetten in geld. Ik hoop dat anderen mijn voorbeeld zullen volgen.'

Dat heeft Stichting Nijkleaster vandaag bekend gemaakt. De akte van schenking is een paar weken geleden opmaakt, in aanwezigheid van Jentsje Popma (met dochter en schoonzoon), en namens Nijkleaster voorzitter Henk Kroes, bestuurslid Jan Henk Hamoen en dominee Hinne Wagenaar. Notaris van der Hem uit Jorwert had de zakelijke leiding over de bijeenkomst. 'We zijn opgetogen en tegelijk er mee verlegen. Wat een bijzonder moment', zegt voorzitter Henk Kroes van Nijkleaster.

Jentsje Popma had eerder, in augustus 2013, zijn kunstwerk ‘De Hynsteblom' geschonken aan Nijkleaster. Nu heeft hij een nog grotere schenking gedaan. Nijkleaster is heel gelukkig met deze schenking van Popma, zegt Kroes. 'Niet alleen om het geld dat er mee gemoeid is. Natuurlijk is de financiële steun belangrijk voor een stichting als Nijkleaster. Er moet een heleboel geld worden geworden om te komen tot een kloostercomplex in Jorwert. Maar de inhoudelijke steun is misschien nog wel belangrijker.'
Hinne Wagenaar vertelt: 'Nijkleaster heeft drie uitgangspunten. Een daarvan is om 'klooster in context’ te zijn. Nijkleaster wil bewust klooster zijn in de Friese context. Dat betekent dat de taal en cultuur, de geschiedenis en het landschap rondom Jorwert een plek krijgen in het verhaal van Nijkleaster.'

Bestuurslid, domineen en kunstliefhebber Hamoen vertelt: 'Dat een Friese kunstenaar zich verbindt met Nijkleaster is een ‘boppeslach’. Popma is een veelzijdig kunstenaar, maar heeft zich in de laatste 30-40 jaar vooral bezig gehouden met het (Friese) landschap. Hy maakt zich druk om de teloorgang van de natuur en het landschap. Nijkleaster is blij met deze erfenis fan Popma en wordt op deze manier verbonden met dat geestelijk testament. Tegelijkertijd wordt de naam van Popma verbonden aan Nijkleaster. Dat is voor Nijkleaster een eer en een opgave, namelijk om zijn zorg voor de natuur centraal te houden in doen en laten.'

Voor zijn werk haalde Popma, die niet kerkelijk is, vaak zijn inspiratie uit de Bijbel. Zijn zorg om de schepping heeft daar alles mee te maken. De zorg daarover gaat boven alles: het inzicht dat de scheppking eindig is, dat de verscheidenheid van natuurwaarden onomkeerbaar afneemt.

Op zijn schilderijen zijn de wolken vaak dreigend. Popma: 'Voor mij is de wolk het symbool van inspiratie. Een wolk komt naar ons toe, wil ons iets zeggen of brengen. Een wolk komt over ons heen. In de Bijbel staan verschillende beelden over wolken. Het kan dreiging betekenen, maar voor mij gaat het om inspiratie. Soms raakt die inspiratie mij. Op andere momenten kan ik er niet bij. Dan is het misschien voor een ander bedoeld? Het is mijn wens dat Nijkleaster die wolk niet uit het oog verliest.'

Datum: 6 maart 2015
Auteur: Gerko Last
Website: http://www.nijkleaster.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: