MENU
Christenen gaan méér geven aan goede doelen

Christenen gaan méér geven aan goede doelen

29 sep

Christenen in Nederland verwachten in het komende jaar weer méér te geven aan goede doelen. Vooral evangelische christenen willen meer schenken. Dit ondanks het feit dat een groot deel van de christenen zegt de naweeën van de crisis te ervaren. Dat blijkt uit het Christelijk Charitatief Peil 2015, het vijfde onderzoek naar bekendheid en waardering van goede doelen en geefgedrag onder christenen.

Het representatieve onderzoek bevestigt dat bijna alle christenen geven aan goede doelen. Bijna een kwart geeft meer dan 100 euro per maand. Ongeveer 15 procent geeft tussen de 50 en de 100 euro per maand. Daarmee geven de meeste christenen twee maal zoveel dan de ‘gemiddelde Nederlander’.

Aan de respondenten is gevraagd naar hun verwachting voor het geefgedrag voor het komende jaar. Het aantal christenen dat verwacht méér te gaan geven dan in 2014 (12 procent) is groter dan het aantal christenen dat juist minder denkt te gaan geven (9 procent). Vooral evangelische christenen willen meer schenken; leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verwachten een gelijkblijvende gift in het komende jaar.

Goede doelen kunnen dus meer giften verwachten van christenen in 2015, concluderen de onderzoekers. Zij stellen dat de kans groot is dat er in de praktijk nóg meer gegeven gaat worden, omdat de ervaring leert dat christenen hun eigen geefgedrag te laag inschatten. De verwachte stijging in giften is opmerkelijk omdat 63% van de ondervraagden aangeeft nog steeds de gevolgen van de economische crisis te ervaren.

Bekendheid
De meest spontaan genoemde christelijke goede doelen onder christenen zijn het Leger des Heils, Woord en Daad en Kerk in Actie. De naamsbekendheid van goede doelen verschilt sterk per denominatie. Zo is Woord en Daad het meest bekend in bevindelijke kringen, wordt Kerk in Actie veel genoemd door leden van de Protestantse Kerk, is Compassion het bekendste doel bij de evangelischen en wordt ZOA het meest genoemd door de orthodoxen.

Ook de ‘geassisteerde naamsbekendheid’ is onderzocht: herkennen de respondenten de organisatie als deze bij naam wordt genoemd? Dit is onderzocht voor de deelnemers aan het Christelijk Charitatief Peil. Daaruit blijkt dat Dorcas de bekendste organisatie is in breed christelijk Nederland. Ook hier zijn er overigens verschillen per denominatie. In bevindelijke kring is Woord en Daad de bekendste, herkend door 90% van de respondenten. Leden van de Protestantse Kerk, orthodoxen én evangelischen herkennen vooral EO Metterdaad. Na EO Metterdaad wordt bij de PKN’ers en de orthodoxen Dorcas het meest herkend (84%), bij de evangelischen Open Doors (88%).

Waardering
Van de aan het onderzoek deelnemende goede doelen krijgt Compassion het hoogste rapportcijfer: een 7,9. Compassion wordt op de voet gevolgd door MAF en Wycliffe (7,8). Door de respondenten wordt De Hoop als het meest doelmatig gezien, gevolgd door – opnieuw – MAF en Wycliffe.

Deelnemers aan het onderzoek in 2015 zijn: Medair, Red een Kind, Zending over Grenzen, Leprazending, Wycliffe, Tear, Woord en Daad, MAF, Compassion, ZOA, OpenDoors, EO Metterdaad, De Hoop, Hulp Oost Europa en Dorcas.

Datum: 29 september 2015
Auteur: Marco Boers IDD
Foto: Marco Boers IDD
Website: http://www.christelijkcharitatiefpeil.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: