MENU
Wens deelnemers New Wine: Conferentie niet te groot laten worden

Wens deelnemers New Wine: Conferentie niet te groot laten worden

24 mei

De jaarlijkse Zomerconferentie van New Wine vindt dit jaar plaats van zaterdag 23 t/m vrijdag 29 juli in Biddinghuizen. Het thema is Eenheid. Via TrueTickets ben je in de gelegenheid je dag- en avondkaarten te reserveren. Voor zaterdag 23 en dinsdag 26 juli geldt een kortingstarief, op vrijdag 29 juli is er vrije toegang.

Conferentie niet te groot laten worden
New Wine schrijft in een nieuwsbrief: 'Tot nu toe is het aantal inschrijvingen voor de Zomerconferentie nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Wat we afgelopen jaar regelmatig hebben gehoord van deelnemers is de wens om de Zomerconferentie niet te groot te laten worden.
Vooralsnog is besloten dat we de huidige velden op Walibi als limiet hanteren. Dit betekent dat er nog een groei van maximaal 10% t.o.v. 2015 mogelijk is. En dan komen we wellicht op het moment dat we moeten zeggen, dat het maximum is bereikt en geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk zijn. Daar ziet het dit jaar nog niet naar uit.
Hoewel... Het kinder- en jongerenprogramma waren vorig jaar al erg vol. Hierdoor wordt het steeds lastiger om goede kwaliteit en sociale veiligheid te kunnen blijven bieden. Zeker ook door het grote aantal (niet te plannen) daggasten met kinderen en jongeren is dat extra lastig. We hebben daarom ook besloten dat ook de daggasten zich vooraf dienen aan te melden.
Alleen op deze manier krijgen we een beeld van de aantallen die we kunnen verwachten. Het kan dus dit jaar voorkomen dat het aantal kinderen of jongeren het maximum bereikt, waardoor we genoodzaakt zijn geen nieuwe aanmeldingen meer toe te staan.'

Elk jaar organiseert New Wine Nederland in de zomervakantie de New Wine Zomerconferentie op het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen. Zo'n vijfduizend christenen - jong en oud - met verschillende kerkelijke achtergronden komen hier samen. Zij vuren elkaar aan, inspireren en bemoedigen elkaar in het aanbidden en navolgen van Jezus Christus.
Daarbij proberen ze te ontdekken hoe God door zijn Heilige Geest kerken en christelijke leefgemeenschappen wil vernieuwen. Dit om het goede nieuws van Zijn Koninkrijk te verkondigen met woorden en daden.

Het verloop van de week kenmerkt zich door samenkomsten met Nederlandse en internationale sprekers (inclusief vertaling), een ruim aanbod aan seminars en een uitgebreid, apart programma voor kinderen, tieners en jong-volwassenen.

Eenheid
In de Bijbel draait alles om eenheid. Eén met God de Vader. Dat lezen we al direct in Genesis 1:26 ‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis’. En vervolgens bracht God de mens tot leven door Zijn adem in hem te blazen. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en Zichzelf in ons gelegd door Zijn adem. Daarmee ontstond een bijzondere eenheid. We weten hoe God daarover dacht: het was zeer goed!

Hieruit spreekt het diepe verlangen van God dat we één zijn met Hem, want zo heeft Hij het bedoeld. In dat verlangen naar éénheid wordt het karakter van God zichtbaar: Hij is een God van relatie. En omdat we geschapen zijn naar Zijn beeld, zijn ook wij mensen van relatie. We hebben elkaar nodig om het beeld van God zichtbaar te maken.

Wat is het goed om daar bij stil te staan: God wil dat we één zijn met Hem en met elkaar om zo te laten zien wie Hij is. In die eenheid doet God een belofte: ‘daar is Mijn zegen’. Psalm 133:3a
In 1 Petrus 3:9 lezen we dat we geroepen zijn, dat het ons doel is, om tot zegen te zijn. God kan pas tot Zijn doel met ons komen wanneer we leven in eenheid met Hem en in eenheid met elkaar.

Dwars tegen de individualisering in van vandaag klinkt nog steeds Gods roep tot eenheid, tot relatie, tot verbondenheid. Het is de enige manier om een zegenrijk leven te leiden.

Datum: 24 mei 2016
Foto: TOFF-fotografie - Tobias Huizing
Website: http://zomerconferentie.new-wine.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Geven
15 jul

Geven meer