MENU
Nieuwe Internetcursus met Henk Binnendijk

Nieuwe Internetcursus met Henk Binnendijk

12 sep

“Wat was Gods oorspronkelijk plan voor de mens? Schiep Hij de mens om Hem te kunnen redden van zijn zonden? Is God door de zondeval in een noodsituatie gekomen en probeert Hij nu te redden wat er te redden valt?"

"Is zijn scheppingsplan nu vervallen, omdat Hij al Zijn aandacht moet richten op Zijn reddingsplan? Is Hij verrast door de zondeval en heeft Hij een nieuw plan gemaakt, waardoor het oorspronkelijke is vervallen? Nee, Natuurlijk niet!” Henk Binnendijk in zijn boek ‘Het verlangen van God’.

Heb je wel eens nagedacht over wat God verlangt? Je weet vaak wel je eigen verlangen onder woorden te brengen, maar weet jij ook wat Gods verlangen is? Wat is Zijn plan, Zijn droom? En heeft dat iets met jou te maken?

Je zult misschien zeggen; God wil graag dat we gered worden. Daarom heeft Hij Zijn Zoon voor ons gegeven. Hiermee heb je helemaal gelijk, maar dat was niet zijn oorspronkelijke doel met jou! Zijn plan met jou gaat veel verder en in dit boekje ‘Het verlangen van God’ legt Henk Binnendijk je uit wat er nodig is om jouw leven tot Zijn bestemming te laten komen. De inhoud van dit boek is bedoeld om jou wakker te schudden en je te leren je ogen te openen voor wat God wil doen in jouw leven. Daarom hebben we er ook een Online cursus bij gemaakt zodat je de inhoud van het boek, vragenderwijs, tot je kunt nemen. We starten zaterdag 23 september dus schrijf je in!

We kijken naar 4 gedachtes:
1. Door de zondeval zijn wij het zicht op het verlangen van God kwijtgeraakt.
2. Door de zondeval zijn er twee soorten godsdienst ontstaan, godsdienst vanuit de mensen en Gods dienst aan de mens.
3. Om tot je bestemming te komen heb je zicht nodig op Gods dienst aan de mens.
4. Het enige wat van onze kant nodig is, is een totale overgave aan God

Concreet:
We starten zaterdag 23 september 2017 in een online cursusomgeving. In 8 weken ga je door de hoofdstukken heen van het boek ‘Het verlangen van God’ van Henk Binnendijk. Elke week staat daar een nieuwe les en deze bevat:

– Een korte video van Henk Binnendijk met uitleg over het thema van de les
– Vragen bij de hoofdstukken uit het boek ‘Het verlangen van God’
– Vragen bij Bijbelgedeelten
– Een lied om te luisteren of mee te zingen
– Verdiepingsstof d.m.v. een extra preek of artikel

Daarnaast is er een discussieforum waar je je vragen of opmerkingen kunt delen met je medecursisten en is er de mogelijkheid om gebed te ontvangen via Skype.

Datum: 12 september 2017
Auteur: Marja Doppenberg
Foto: Bijbelstudie
Website: http://www.bijbelstudie.net

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer