MENU
Dominee uit Taiwan: Yad Vashem toont aan dat de Bijbel de waarheid spreekt

Dominee uit Taiwan: Yad Vashem toont aan dat de Bijbel de waarheid spreekt

25 okt

Dominee Alex Cho, betrokken bij het Taiwan Holocaust Vredesmuseum, ziet het als zijn roeping om Taiwanese christenen te laten zien hoe Bijbelse profetie is vervuld gedurende de Joodse geschiedenis en hoe die vervulling nog steeds voortgaat. Hij is een enthousiaste Israel supporter, die onlangs zijn twaalfde bezoek aan het land bracht. Er gingen een grote groep uit zijn gemeente mee op deze studiereis.

‘Toen ik eerder in Jeruzalem was, de Tempelberg bezocht en het Joodse volk leerde kennen, groeide de roeping om Taiwanese christenen te informeren over Israel en over het Joodse volk.’

Cho maakte uitgebreid studie van de Bijbel en van de Joodse geschiedenis, omdat hij gelooft dat de geschiedenis van het Joodse volk niet ‘slechts’ geschiedenis is, maar vervulling van Bijbelse profetie. Na een bezoek aan het Yad Vashem Holocaust Museum kwam hij tot de overtuiging dat de profeten in de Bijbel de waarheid spreken. ‘Zacharia 13 zegt in vers 8 en 9 immers dat twee derde van het Joodse volk zal worden uitgeroeid. Maar het derde deel dat overblijft, zal God in leven houden.’

Hij citeert: ‘Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.’

Volgens dominee Cho laat de Holocaust zien dat het Gods wil is dat de Joden in Israel zijn, die het overblijvende resterende derde deel van het volk zijn. ‘Het is Gods roeping voor Zijn volk om terug te keren naar Israel. Dat zal uitlopen op de totale verlossing.’

Dominee Cho vindt het belangrijk om groepen christenen uit Taiwan mee te nemen voor een bezoek aan Israel, om hun de band te laten zien tussen de Bijbelse profetie en de Joodse volk en de Joodse geschiedenis. ‘Ook in Taiwan kom je de vervangingstheologie tegen: christenen die de zegen van God voor het Joodse volk bestemmen voor de kerk. Dat leidt ertoe dat ook in Taiwan sommige christenen niets met Joden hebben.’

Wel wijst hij erop dat de meeste Taiwanese kerken Israel steunen, hoewel ze in Taiwan niet heel veel informatie over Israel krijgen. ‘En veel van wat ze horen in het nieuws en oppikken uit de Europese media is negatief richting Israel.’

De liefde voor Israel werd bij dominee Cho als het ware ingegoten door zijn vader, die in een seminarie in het Japanse Kiyoto was aangespoord om te bidden voor Jeruzalem. Alex Cho is al de vijfde generatie christen in zijn familie. Er zijn al twaalf dominees uit zijn familie voortgekomen. Alex was de 10e. (Bron: Breaking Israel News)

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 25 oktober 2017
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: