MENU
Joden en Arabieren bidden samen in een bos in Galilea

Joden en Arabieren bidden samen in een bos in Galilea

07 nov

Honderden Joodse en Arabische geloven uit het noorden van Israel kwamen op een sabbat in een bos in Galilea bijeen om er samen God te eren en te aanbidden. Er werd gezongen in het Arabisch en in het Hebreeuws. In de toespraken vanuit de Bijbel werd de nadruk gelegd op de kracht van God om mensen te redden en te veranderen. Veel tijd was er voor gebed. Er werd tot God gesmeekt om een herleving, een opwekking.

Eén van de voorgangers citeerde uit Jesaja, hoofdstuk 8:23 tot 9:1, waar het specifiek over Galilea gaat: ‘Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’

Een andere Joods Messiaanse voorganger legde uit: ‘Wij als team van voorgangers van gemeenten uit Galilea hebben deze bijeenkomst georganiseerd, om de harten van Joden en Arabieren samen te brengen in de Heere. Het is heel bijzonder om zo samen te komen. De focus is van deze samenkomst is gericht op eenheid en verlangen naar een herleving.’

Een Arabische voorganger bevestigt: ‘Ik ben hier om te tonen dat het Lichaam van de Messias leeft. We willen elkaar aanmoedigen, eenheid is zo belangrijk,’ terwijl nog een Arabische voorganger aanvult: ‘We komen hier elk jaar. Het is zo’n unieke mogelijkheid om samen God te aanbidden… in het Hebreeuws, Arabisch en Russisch, om getuigenissen te delen en samen te bidden.’

Veel Joodse en Arabische voorgangers die aanwezig zijn, hebben samen gestudeerd aan het ‘Israel College of the Bible’. Daar zijn vriendschappen voor het leven ontstaan.
Al dertig jaar worden deze bijeenkomsten georganiseerd in de bossen van Galilea, om te bouwen aan eenheid in de Naam van Jezus. Elk jaar komen honderden gelovigen vanuit allerlei achtergronden – Ethiopisch, Russisch, Arabisch, Joods en uit nog meer landen – om hun eenheid in de Messias te tonen. Sommigen komen al jaren en zien er telkens weer naar uit om elkaar te ontmoeten en om bemoedigd toe worden.

Iemand die al 25 jaar komt, merkt op: ‘Deze ontmoetingen zijn een sleutel voor opwekking aan beide kanten. God ziet hoe mijn hart is naar Arabieren toe en hoe hun hart naar ons toe is. Ik geloof werkelijk in een opwekking in Galilea.

Er zijn nog diepe wonden en er is verdeeldheid tussen Arabische en Joodse gelovigen in Israel. Laten we bidden om eenheid en verzoening.’

(Bron: One for Israel, Kehila News)

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 7 november 2017
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: