MENU
215 miljoen vervolgde christenen

215 miljoen vervolgde christenen

10 jan

Open Doors presenteert vandaag de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging. Noord-Korea voert opnieuw de ranglijst aan, op één punt gevolgd door Afghanistan. Pakistan (nr. 5) scoort het hoogst op geweldsincidenten. In India neemt het aantal geweldsincidenten tegen christenen schrikbarend toe. 215 miljoen christenen zijn niet vrij om te geloven, en dat aantal groeit al jaren. De vervolging van christenen neemt steeds wredere vormen aan.

Joël Voordewind: "De ChristenUnie zal als lid van het kabinet er alles aan doen om op te komen voor onze broeders en zuster en ook om extra bescherming vragen voor christen-asielzoekers in Nederland met name uit deze landen. Dit kabinet heeft mede op aandringen van de ChristenUnie godsdienstvrijheid als speerpunt van het buitenlands beleid gekozen en hiervoor extra geld uitgetrokken.

Zo besloot onlangs het parlement om de beoordeling van bekeerlingen door het IND te verbeteren en roept de ChristenUnie het kabinet op tot een internationale campagne voor de vrijheid om van geloof te veranderen (art. 18 van de rechten van de mens). In vele islamitische landen staat hier nog steeds de doodstraf op. Hier moet een kentering in komen."

Pakistan
Pakistan heeft de maximale score voor geweld tegen christenen. De recente aanslag in Quetta op zondag 17 december, waarbij elf slachtoffers vielen, is hiervan een vreselijke illustratie. Eerder in 2017 werden ook al vijftien christenen gedood om hun geloof. Ook werden 168 kerken aangevallen en 110 christenen gearresteerd zonder enige vorm van rechtspraak. Daarnaast werden 700 christenen ontvoerd en 83 christenen verkracht of seksueel mishandeld. En zeker 700 christelijke vrouwen werden gedwongen tot een huwelijk met een moslim. De dreiging van aanklachten op basis van de godslasteringswet en het vele geweld veroorzaken dat veel christenen vluchten naar Thailand en Sri Lanka.

India
India steeg in vijf jaar tijd van plaats 28 naar plaats 11 (2014-28, 2015-21, 2016-17, 2017-15). Het afgelopen jaar was een recordjaar voor geweldsincidenten tegen christenen. Meer dan 600 incidenten werden gemeld, maar het werkelijke aantal ligt vele malen hoger. Zowel qua onderdrukking als geweld stegen de scores. De overheid doet geen enkele poging om aanvallen van radicale hindoes op minderheden te stoppen. In 2017 werden in India acht christenen vermoord om hun geloof. 635 christenen werden zonder vorm van proces gearresteerd, bijna 24.000 christenen werden aangevallen en 336 christenen werden gedwongen hun huizen te verlaten. De Indiase overheid wil dat alle niet-hindoes voor 30 december 2021 bekeerd zijn tot het hindoeïsme. President Modi laat dit door invloedrijke leiders van de hindoe nationalistische RSS-beweging zeggen om zelf buiten schot te blijven. Het gaat vooral om 64 miljoen christenen en ruim 200 miljoen moslims.

Noord-Korea
Noord-Korea staat voor de zeventiende keer bovenaan de ranglijst. Het land zondert zich in toenemende mate af van de rest van de wereld en met die trend mee groeit de controle en toezicht op de christenen in het land. De impact van non-fysieke vormen van vervolging in de privésfeer, de familie, de gemeenschap, de publieke ruimte en voor het kerkelijk leven is maximaal. Geweld is er ook tegen Noord-Koreaanse christenen. Denk aan de 50.000 christengevangenen in de strafkampen en de vluchtelingen die worden beschoten aan de grenzen.

Afghanistan
Afghanistan staat op plaats 2 van de ranglijst en scoort bijna evenveel punten als Noord-Korea. De onderdrukking van christenen is in beide landen maximaal. De geweldsincidenten in Afghanistan zijn bijna net zo erg als in Noord-Korea waardoor Afghanistan op de tweede plaats komt. Het land steeg een positie omdat Afghaanse christenen meer controle en druk binnen hun stamverband ervaren en lijden onder meer geweld door radicale moslims.

215 miljoen vervolgde christenen
Meer dan 215 miljoen vervolgde christenen ervaren zware tot extreme vervolging om hun geloof. Vervolging bestaat niet alleen uit lange gevangenisstraffen of gedood worden. Een voorbeeld betreft de Malediven dat op plaats 13 van de ranglijst staat. In dit paradijselijke vakantieland zijn er amper geweldsincidenten tegen christenen. De dagelijkse vaak onzichtbare onderdrukking is echter hoog en een kerkdienst of het bezit van een bijbel is streng verboden.

Vermoord om het geloof
Het aantal moorden van christenen is gestegen vergeleken met 2016. In 2015 werden 7.106 christenen gedood om hun geloof en in 2016 ging het om 1.207 slachtoffers. Het afgelopen jaar werden 3.066 mensen om hun christelijke geloof omgebracht in voornamelijk Afrikaanse landen.

Religieus nationalisme in Azië
Het hindoeïsme en het boeddhisme zijn met een opmars bezig in Azië. ‘Een Indiër is een hindoe’ en ‘Een inwoner van Sri Lanka is een boeddhist’ is de gangbare opvatting. Deze religies hebben een vredige reputatie in het Westen, maar zo ervaren christenen in Azië dat niet. Het religieus nationalisme wordt bevorderd doordat politieke partijen met dit gedachtengoed aan de macht zijn gekomen. Christenen in India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan en Myanmar hebben dagelijks te maken met geweld en onderdrukking.

Oproep
Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland, roept de politiek, media en kerken op om de vervolgde kerk te blijven steunen. Kraan: “Ik roep politici op om de vervolgde kerk niet te vergeten. Ik ben blij dat dit kabinet besloten heeft om godsdienstvrijheid tot een speerpunt te maken voor de minister van Buitenlandse Zaken. Maar ik maak me wel zorgen om vluchtelingenzaken. We sturen niemand terug naar Noord-Korea, maar sturen we wel christen-asielzoekers terug naar Afghanistan?” Kraan vervolgt: “Ook roep ik kerken op om achter hun geloofsgenoten te staan. Besteed in de kerkdienst aandacht aan vervolgde christenen en bid voor ze. Ik hoop dat alle kerken komende zondag bidden voor de vervolgde kerk.”

Datum: 10 januari 2018
Auteur: ChristenUnie
Foto: © TOFF-fotografie - Tobias Huizing
Website: http://www.opendoors.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Profeten
06 jan

Profeten meer