MENU
De Fakkel sluit hoofdkantoor: winkels gaan zelfstandig verder

De Fakkel sluit hoofdkantoor: winkels gaan zelfstandig verder

21 jan

De Fakkel christelijke boekwinkels gaat in 2018 de organisatie opnieuw inrichten. Het huidige model, waarbij het hoofdkantoor een faciliterende en ondersteunende functie heeft voor de winkels, is niet langer financieel te handhaven. Belangrijk element in het verandertraject van de organisatie is dat de winkels in 2018 verzelfstandigd zullen worden.

Dit betekent dat met iedere winkel zal worden bekeken of ze als zelfstandige winkel verder kan en wil gaan. Het hoofdkantoor in Leeuwarden zal de winkels hierbij dit jaar zo goed mogelijk ondersteunen. Na afronding van het verandertraject houdt het hoofdkantoor in zijn huidige vorm op te bestaan.

De Fakkel wil ook in de toekomst een actieve bijdrage leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in Nederland. Hoe hier invulling aan gegeven wordt en wat de gevolgen voor de precieze inrichting van de organisatie – en daarmee het hoofdkantoor - zijn, wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

De kosten van een hoofdkantoor dat verkoopondersteuning levert, drukken - ondanks kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen in de afgelopen jaren - op de winkels. Daarnaast is gebleken dat het belangrijk is dat een winkel lokaal draagvlak heeft in de christelijke gemeenschap. Dit wordt bevorderd wanneer sprake is van een zelfstandige, lokale organisatie met enthousiaste, betrokken vrijwilligers die zich hard maken voor de boekwinkel.

Bestuur en management stellen alles in het werk om dit traject voor de winkels zo goed mogelijk te begeleiden vanuit het hoofdkantoor. Als het niet haalbaar blijkt een winkel te verzelfstandigen en er geen andere geļnteresseerden zijn in overname van de winkel, zal deze op termijn gesloten worden.

De medewerkers zijn geļnformeerd over de ontwikkelingen. Bij de stichting werken verspreid over het land ruim 200 vrijwilligers en 3,6 fte. Aan medewerkers in loondienst, die uiteindelijk boventallig zullen blijken, zal een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden.

Doel van De Fakkel is om via de winkels en webwinkel een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel Nederland. De kernwoorden geloven, ontmoeten en getuigen staan daarbij centraal. De Fakkel geeft deze doelstelling momenteel vorm door het exploiteren van 10 eigen winkels, 3 franchisewinkels en een webwinkel. Centrale activiteiten voor de hele groep worden verricht vanuit een hoofdkantoor in Leeuwarden.

Datum: 21 januari 2018
Auteur: De Fakkel
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.fakkel.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

14 september 2012 Fakkel-boekhandels economisch in zwaar weer
31 augustus 2011 Naam dvd-kinderserie geeft verwarring

Meer nieuws: