MENU
Just As I Am: persoonlijke belijdenis en aansporing voor miljoenen

Just As I Am: persoonlijke belijdenis en aansporing voor miljoenen

06 maa

‘Just As I Am’ is één van de bekendste hymns aller tijden, mede dankzij de onlangs overleden Billy Graham. Het lied heeft zelf al een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Graham gebruikte het zo tijdens zijn evangelisatie campagnes, dat het een lied werd dat de bekering van duizenden markeerde.
Eind februari overleed Billy Graham, volgens velen de meest invloedrijke prediker van de 21e eeuw. Zijn nalatenschap werd duidelijk zichtbaar in zijn uitvaart. Zijn lichaam werd kort opgebaard in het Capitool in Washington, D.C.; een eer die eigenlijk voorbehouden is aan staatshoofden. Vanuit de hele wereld kwamen politici en kerkelijk leiders naar de uitvaart. Daar mocht Michael W. Smith een lied spelen, ter nagedachtenis aan de man die hem regelmatig een platform had gegeven tijdens de zogenaamde ‘crusades’, de massale evangelisatie bijeenkomsten die Graham zo beroemd maakten. Smith hoefde niet lang na te denken over de vraag, welk lied gespeeld moest worden. Het kon er eigenlijk maar één zijn: het lied waarmee de oproep tot bekering ingeleid werd, telkens nadat Billy Graham het evangelie had gepreekt en uitgelegd. Met de tekst, die mensen duidelijk maakte dat ze bij God mochten komen zoals ze zijn, vielen leeftijds- en cultuurgrenzen weg. De preek ging leven in het hart. De hymn klonk daardoor voor miljoenen alsof het een gloednieuw lied was. Dat lied was ‘Just As I Am’.

‘Just As I Am’ werd in de loop van de 19e eeuw geschreven door Charlotte Elliott uit het Engelse Brighton. Haar hele leven lang was ze invalide; een situatie die haar niet alleen voortdurende fysieke pijn gaf, maar ook veel geestelijke worsteling. Charlotte maakte namelijk deel uit van een devote gemeenschap, waar het dienen van God een praktijk van alledag was in de vorm van hand- en spandiensten voor de behoeftige naaste. Voor Charlotte, met een dominee als broer, was het een geestelijke kwelling. Ze had het toegewijde geloof van haar stads- en leeftijdsgenoten, maar moest altijd lijdzaam toezien hoe ze weinig tot niets kon betekenen als het op de praktische hulp aankwam.

Toen er een bazaar georganiseerd werd om een plaatselijke school te steunen, was de gemeenschap bedrijvig en enthousiast. Taken werden verdeeld en iedereen hield zich dag en nacht bezig met de voorbereidingen. Iedereen... behalve Charlotte. De avond voor de bazaar kon ze niet slapen. De onmacht over haar fysieke gesteldheid escaleerde naar negatieve gedachten over haar geloof. Was het wel echt? Waren het niet gewoon emoties die ze nooit had kunnen testen in de praktijk? De volgende dag –de dag van de bazaar- vloog de gedachte haar nog steeds aan. Totdat ze een besluit nam.

Terwijl de gemeenschap om haar heen de handen uit de mouwen stak als geloofsdaad, deed Charlotte het op haar eigen manier. Ze pakte een pen en besloot om de basis van haar geloof op te schrijven in een liedtekst. Dit was haar belijdenis; datgene wat zij zeker wist. Datgene wat, in de woorden van haar broer, ‘de formule van haar geloof’ was. En die ‘formule’ begon met de onderkenning van Christus’ offer en Zijn uitnodiging.

Michael W. Smith speelde ‘Just As I Am’ bij de uitvaart van Billy Graham als meer dan een eerbetoon aan de prediker. Het lied bevatte alles waar Graham voor stond; de eenvoud van het evangelie dat soms niet te bevatten lijkt, de genade van God die voor iedereen geldt en de oproep waar Billy Graham zijn leven aan wijdde. ‘Just As I Am’ ontstond zo als een anker voor het geloof van een invalide vrouw. Ze had nooit kunnen vermoeden dat het lied eeuwen later in een stadion zou klinken en bij de uitvaart van een prediker; gadegeslagen door wereldleiders en op televisie uitgezonden voor miljarden kijkers.

Tientallen artiesten hebben een eigen tekstbewerking van ‘Just As I Am’ gemaakt. Velen daarvan, inclusief het origineel, zijn te vinden op:
>> SongSelect van CCLI

Datum: 6 maart 2018
Auteur: Leon van Steensel
Website: http://www.ccli.com

Dit artikel delen:

Meer nieuws: