MENU
21 maart: referendum over de Wiv

21 maart: referendum over de Wiv

10 maa

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen is er op 21 maart een referendum over de Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). De SGP adviseert om de gestelde vraag bij het referendum met VOOR te beantwoorden.

Waar gaat het over?
In dit wetsvoorstel zijn extra bevoegdheden opgenomen voor de Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst (AIVD) om onderzoek te doen in verband met de strijd tegen terrorisme. Daarnaast wordt de wet aangepast aan de moderne mogelijkheden voor communicatie en internet. De SGP heeft in de Tweede en Eerste Kamer voor dit wetsvoorstel gestemd. De SGP is van mening dat dit wetsvoorstel nodig is voor de bescherming van de veiligheid van de samenleving. Er zijn goede waarborgen in de wet opgenomen om te zorgen dat de AIVD alleen gegevens mag verzamelen onder strikte voorwaarden en nadat daar toestemming voor is gegeven.

Over het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) gaat over het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze daarvoor inzetten en hoe is het toezicht geregeld? De wet geldt zowel voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hun opdracht is om de veiligheid en de democratische rechtsorde te helpen beschermen door het verzamelen en analyseren van informatie. Denk daarbij aan dreigingen en risico’s voor de samenleving en voor vredesoperaties, en aan (internationaal) terrorisme. Dat geldt voor de AIVD, maar ook voor de MIVD voor zover de krijgsmacht daarbij betrokken is of kan raken.

Vervanger van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
De nieuwe wet vervangt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Deze wet is volgens de regering op een aantal punten verouderd. Zo zijn meer mensen internet gaan gebruiken en heeft vrijwel iedereen een smartphone. In 2002 verliep de internationale telecommunicatie voor het merendeel door de lucht, via de ether. Inmiddels communiceren we wereldwijd grotendeels via glasvezel- of koperkabels. Mobiele telefoons, laptops en andere apparaten maken contact met modems of zendmasten, die vervolgens informatie doorgeven over de kabel. Onder de huidige wet mogen de AIVD en de MIVD deze kabelgebonden communicatie slechts beperkt onderscheppen. Een belangrijke wijziging in de Wiv 2017 is de verruiming van hun bevoegdheden op dit gebied.

Meer mogelijkheden om communicatie te onderscheppen
Door de verruiming van hun bevoegdheden kunnen de AIVD en de MIVD onder de nieuwe wet kabelgebonden communicatie breder onderscheppen dan nu. Dat kan ertoe leiden dat er bij de diensten ook gegevens terechtkomen over personen die niet kwaadwillend zijn. In dit verband wordt in het publieke debat soms van een ‘sleepnet’ gesproken en wordt de wet zelf ook wel ‘Sleepwet’ genoemd. De diensten mogen deze communicatie echter niet volledig ongericht onderscheppen. Ze mogen alleen gegevens verzamelen met een bepaald doel en moeten niet-relevante gegevens zo snel mogelijk vernietigen. Om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig en rechtmatig gebeurt, wordt het onafhankelijk toezicht op het werk van de diensten uitgebreid.

Datum: 10 maart 2018
Auteur: SGP - overheid
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: