MENU
Woensdag: Biddag voor gewas en arbeid en visserij

Woensdag: Biddag voor gewas en arbeid en visserij

11 maa

In vele tientallen, wellicht enkele honderden kerken en gemeenten, wordt deze week de biddag voor gewas, arbeid en visserij gehouden. Om Gods zegen af te smeken voor het komende seizoen. In het besef dat we in alles helemaal van de Heere afhankelijk zijn.

De biddag wordt meestal op de tweede woensdag in maart gehouden, de dankdag op de eerste woensdag in november. In sommige plaatsen gelden afwijkende data, bijvoorbeeld op Urk, waar in verband met de visserij de biddag al in februari wordt gehouden.

Ik ben ervan overtuigd dat deze bid- en dankdagen ook zegenrijk zijn voor ons land en voor ons volk. Dat is goed nieuws. Want we bidden niet alleen voor onszelf, voor onze gemeente, maar ook om Gods zegen voor ons land en voor ons volk. We bidden om bekering, om een terugkeer tot Hem, om een herleving.

Het gebruik om in moeilijke tijden een aparte bededag te houden, zou ontstaan zijn in de Middeleeuwen, in tijden van oorlog, honger en rampen. Na de Reformatie in de 16e eeuw werd het houden van bededagen breder in de protestantse kerken ingevoerd. In 1578 werd door de Synode van Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Wanneer er een biddag of dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven.

Zo werden er in 1658 in de provincie Overijssel vaste dagen om te bidden en te danken ingesteld: ‘…dat alle jaren op den 1sten Donderdag in de Mey door de geheele Provintie een Algem. Vast- en Bededag tot afweeringe van Godes Plagen en het verkrygen van een gezegende Somer zal worden geholden,- en dat op den eersten Donderdag in September weder een Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen segeningen en weldaaden zal worden gecelebreert.’ (Bron: Wikipedia en het boek ‘Weg van de liturgie’, door P. Oskamp, N. Schuman, Zoetermeer (Meinema) 1998, pagina 352)

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 11 maart 2018
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: