MENU
visual
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn
Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn

Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn

01 apr

Het Interkerkelijke comité Paaszang Raadhuisplein organiseerde op zondag 1 april 2018 van 08.00 tot 08.30 uur voor de 76ste keer (!) een Paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn met veel zingen en een korte meditatie.

Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en het Leger des Heils en vanaf die tijd een traditie in Apeldoorn. Vanmorgen waren ruim 300 bezoekers aanwezig in alle vroegte om met elkaar de Paasvreugde uit te dragen en elkaar te begroeten met de boodschap van Pasen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’.

Het muziekkorps van het Leger des Heils verzorgde de samenzang en vooral was er een toepasselijk carillonspel van bekende paasliederen.

Marcel van Straten opende het programma met het lezen van Psalm 118 vers 24: 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten we juichen en ons verheugen.'

Verschillende bekende liederen werden daarna gezongen: Daar juicht een toon, Christus onze Heer verrees, Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft en U zij de glorie. Ine Voorham hield een korte toespraak waarin ze de paasboodschap samenvatte en Marianne van de Vlag en Judith van Straten zongen het lied 'Dank U voor het kruis', Joyce Couprie begeleidde dit lied op de piano. Samen met Arjan Plaisier werd door de aanwezigen het Onze Vader gebeden en aan het einde van de paaszang zong men het overbekende lied 'Kroon Hem met gouden kroon.

Datum: 1 april 2018
Auteur: Redactie Christelijknieuws.nl
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.evangelisatie-apeldoorn.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: