MENU
Onbewerkte akkers in Armenie

Onbewerkte akkers in Armenie

10 jun

Het is prachtig om te zien, de lang gestrekte velden in het polderlandschap. Zo ver het oog reikt rechte lijnen bewerkte grond met daarin poot- en zaaigoed die over een tijdje de kop boven het maaiveld uitsteekt. Ook de moestuinen en de volkstuinen zijn klaar voor een nieuwe oogst aan groenten en aardappelen. In ArmeniŽ ziet de wereld er anders uit.

De kleine akkers en moestuinen liggen er onbewerkt bij omdat er toch geen geld voor poot- en zaaigoed is. Mensenkinderen helpt en geeft de allerarmste gezinnen poot- en zaaigoed, zodat zijn hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook om een wintervoorraad aan te leggen en poot- en zaaigoed voor het komende voorjaar te bewaren.

Het is prachtig om te zien, de lang gestrekt velden in het polderlandschap. Zo ver het oog reikt rechte lijnen bewerkte grond. De akkerbouwers zijn druk in de weer geweest met de eg en de ploeg. De pootaardappelen zitten in de grond en ook de tarwe, de rogge en het gerst kan gezaaid worden. Een nieuwe oogst tegemoet. Ook op de volkstuinen is het een drukte van jewelste. De tuinen zijn gespit en geharkt zodat er weer van alles en nog wat geteeld kan worden. Niet omdat we afhankelijk zijn van de volkstuin maar omdat we het een leuke hobby vinden.

Ook in ArmeniŽ heeft de winter plaats gemaakt voor het voorjaar. De bomen ontluiken en het gras heeft zijn groene kleur terug gekregen. De mensen komen weer naar buiten om zich te warmen aan de zonnestralen. Wat opvalt, is dat de stukjes grond bij de armoedige huizen er ongeroerd bij liggen. Hier geen drukte van belang om de kleine akkers om te spitten zodat de pootaardappelen en het zaaigoed de grond in kunnen. Ouders zien het met lede ogen aan. Zij zouden maar wat graag hun armen uit de mouwen steken om hun eigen voedsel te verbouwen. Maar het zijn ouders van gezinnen die onder de armoede grens leven. Het ontbreekt hen aan geld om poot- en zaaigoed te kopen. Zonder hulp van buitenaf lukt het hun niet voor hun eigen kroost te zorgen.

Gelukkig biedt Mensenkinderen de helpende hand. In samenwerking met lokale kerken kiest Mensenkinderen voor structurele hulp. Hulpbehoevende gezinnen krijgen poot en zaaigoed zodat ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Een goede oogst zorgt ervoor dat ze deze zomer voldoende te eten hebben. Uit de overvloed kunnen ze een wintervoorraad aanleggen. En natuurlijk weer poot- en zaaigoed selecteren en bewaren voor het komende voorjaar. Het teveel aan groenten kunnen ze op de locale markt verkopen. Het beetje geld is weer te gebruiken voor andere noodzakelijke doeleinden zoals kleding en schoenen. Kortom het mes snijdt aan meerdere vele kanten.

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (MattheŁs 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in AlbaniŽ, ArmeniŽ, MoldaviŽ en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Datum: 10 juni 2018
Auteur: Herma Mager
Foto: Mensenkinderen
Website: http://www.mensenkinderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: