MENU
Promotie Bert Roor aan de PTHU in Groningen

Promotie Bert Roor aan de PTHU in Groningen

13 jun

Donderdag 28 juni om 12.45 uur verdedigt Bert Roor zijn proefschrift ‘Heilzame presentie. Diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken’. De promotie vindt plaats in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen (Broerstraat 5, Groningen).

In Nederland is sinds het begin van de 21e eeuw sprake van een diaconale opleving die zich uit in nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid van christenen en kerken. Deze opleving heeft niet alleen te maken met de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, maar ook met een nieuw missionair verlangen binnen protestantse geloofsgemeenschappen. Dit verlangen vertaalt zich in concrete betrokkenheid bij mensen die extra aandacht, zorg en hulp nodig hebben, ook buiten de eigen vertrouwde kring. Deze openheid naar anderen kan tegelijk vragen oproepen over de eigen identiteit en overtuigingen. Diaconale inzet kan beleefd worden als een missionaire grenservaring en vraagt daarom om zorgvuldige reflectie en verwerking. PThU-promovendus Bert Roor onderzocht wat leden van orthodoxe protestantse kerken leren uit hun diaconale ervaringen, welke leerpatronen hierbij zichtbaar worden en in hoeverre deze persoonlijke leerervaringen doorwerken in de missionaire communicatie van kerken. Welke factoren spelen hierin een doorslaggevende rol?

Resultaat is een praktijktheorie over missionair-diaconale leerprocessen. Deze biedt handvatten aan leidinggevenden en werkers in de kerk om actief in te spelen op nieuwe missionaire en diaconale ervaringen. Het onderzoek laat zien hoe zij met hun belangstelling, visie en vaardigheden een cruciale rol kunnen spelen in missionaire leerprocessen. In samenhang hiermee wordt het begrip ‘heilzame presentie’ uitgewerkt als een nieuw missiologisch concept dat dienst, getuigenis en wederkerigheid nauw met elkaar verbindt. De onderzoeker plaatst elementen van de invloedrijke presentiebenadering hiermee in een breder missiologisch en theologisch perspectief. Ook geeft hij een op de Nederlandse context gerichte verwerking van het invloedrijke internationale zendingsparadigma ‘integral mission’.

Bert Roor (1958) is docent voor missionaire en diaconale presentie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij volgde enkele HBO-opleidingen en rondde in 2009 een master theologie af aan de Vrije Universiteit met een thesis over ‘De leerzijde van diaconaat’. Het promotieonderzoek is daarop een vervolg in een nauwe samenwerking tussen CHE en PThU. Voordat de auteur in 2007 docent werd aan de GPW-opleiding in Ede werkte hij voor diverse christelijke organisaties: CNV-jongeren, Tear, het scholingsinstituut van de RPF en sinds 2000 bij de Evangelische Alliantie. In deze laatste functie raakte hij nauw betrokken bij de opkomst en het stimuleren van nieuwe vormen van diaconale presentie in de samenleving. Hij publiceerde hierover diverse artikelen in boeken en tijdschriften. Bert Roor is woonachtig in Veenendaal en samen met zijn vrouw opvanggezin van het diaconale initiatief ’t Keerpunt. Ook zijn ze nauw betrokken bij een kleinschalige pioniersplek van de Hervormde Gemeente en bij de christelijke natuurorganisatie A Rocha.

Promotores: prof.dr. Herman Noordegraaf en prof.dr. Henk de Roest

Datum: 13 juni 2018
Auteur: Carina van Roekel
Foto: PTHU
Website: http://www.pthu.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Schaduw
18 mei

Schaduw meer

Vuurvlam
30 maa

Vuurvlam meer