MENU
World Vision en ECHO werken samen in Zimbabwe

World Vision en ECHO werken samen in Zimbabwe

25 jul

World Vision en ECHO (Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp van de Europese Unie) hebben de handen ineen geslagen om de bevolking in de Muzarabani en Mbire districten in Zimbabwe beter voor te bereiden op noodsituaties die ontstaan door droogte of overstromingen.

Het programma, dat twee jaar duurt, startte op 1 mei en focust op het versterken van kennisontwikkeling op het gebied van ‘Disaster Preparedness Management’ bij de bevolking en overheidsinstellingen.

De gebieden Mbire and Muzarabani worden regelmatig getroffen door natuurrampen, veroorzaakt door klimaatverandering. Het gaat hierbij om zowel droogte als overstromingen. In 2016 en 2017 hadden de gebieden ernstig last van de effecten van El Nino en de mensen waren niet goed in staat om hiermee om te gaan. De kennisontwikkeling op het gebied van ‘Disaster Preparedness’ heeft te weinig aandacht gekregen omdat hulporganisaties zich in eerste instantie richtten op het verlenen van noodhulp. Overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor ‘Disaster Risk Management’ zijn slecht voorbereid, maar ook hulporganisaties en de bevolking hebben te weinig kennis. Mbire and Muzarabani behoren tot de meest kwetsbare gebieden in Zimbabwe die het risico lopen om getroffen te worden door natuurrampen. Het feit dat zij in het verleden al zo ernstig getroffen zijn en daarbij het gebrek aan investeringen om voorbereid te zijn, hebben er nu voor gezorgd dat er op de korte en middellange termijn actie wordt ondernomen.

World Vision Zimbabwe richt zich samen met ECHO op de volgende punten:
- Het versterken van institutionele capaciteit op het gebied van Disaster Preparedness Management;
- Het versterken van de lokale capaciteit van de bevolking, o.a. door het trainen van boeren in klimaat slimme landbouw en het ontwikkelen van Disaster Preparedness Plans voor scholen en lokale gemeenschappen;
- Het opzetten van strategische partnerschappen voor effectieve coördinatie bij dergelijke rampen; en
- Het verbeteren van systemen en samenwerkingsverbanden voor het aanbieden van cash transfers.

World Vision Zimbabwe voert dit project uit in samenwerking met het ‘Department of Civil Protection and the
Communities’ in Mbire and Muzarabani. In totaal zullen bijna 32.000 mensen profiteren van het versterken van hun kennis, door ze te trainen in ‘Disaster Risk Reduction’ en slimme landbouwtechnieken.

De gemeenschappen van Mbire and Muzarabani kijken uit naar een nieuw tijdperk waarin ze beter voorbereid zullen zijn op de natuurrampen die in de toekomst zullen gebeuren. “Disaster Risk Management biedt duurzame oplossingen, zodat we niet maar steeds een pleister op een open wond hoeven te plakken,” aldus Colleen Mateva, de Assistant District Administrator.

Datum: 25 juli 2018
Auteur: World Vision
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.worldvision.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: